Privatleasing er på vej til at blive et hit!

Igen og igen går det fremad for privatleasing, leasing af biler har længe været et hit for erhvervslivet. Men med de seneste tal og branchens nye tendenser tyder det på at privatleasing også er ved at blive det helt store hit. De privat husholdninger har været længere om at tage billeasing til sig, sammenlignet med erhvervene. Det kan der være mange årsager til, men et faktum er det at privatleasing igen og igen har udvist særdeles positive tendenser.

Således viser de seneste aktuelle salgstal fra november 2015 at hver femte nye bil, i dag er privatleaset. Det er en pæn fremgang fra de tidligere måneder og også en klar fremgang fra november 2014. Årsagen til at de private nu begynder at tage leasing til sig. Kan skyldes den store konkurrence leasingvirksomhederne oplever.

Vælg en fleksibel leasingvirksomhed

En af de leasingvirksomheder der har markeret sig, med en række markante privatleasing tilbud er BICA Leasing. Der gennem den seneste tid har fået megen omtale med en række attraktive priser på privatleasing. Noget af det tillokkende ved privatleasing, er muligheden for at tilbyde komplette bilpakker. Hvor kunden oplever en ganske god pris på en komplet leasingløsning, hvor alt er inkluderet i leasingaftalen. Det er således i dag muligt at kende de totale omkostninger ved at køre i bilen i en nærmere aftalt årrække. Oftest er det en aftale på 3 år der er udgangspunket for en privatleasing aftale. Men med de meget fleksible leasingaftaler der findes på markedet i dag er det hellere ikke unaturligt at opleve leasingkontrakter på 12 måneder. Eller kortere eller ganske lange kontrakter, hvis det af specielle årsager ønskes.

En lang række af fordelene ved privatleasing, er at drage fordel af de helt specielle priser leasingselskaberne opnår ved forsikring af køretøjerne. Men det er absolut også en stor fordel for leasingkunderne at leasingvirksomhederne indkøber bilerne med de såkaldte flåderabatter.Det gør at leasingvirksomhederne kan tilbyde privatleasing af biler til priser, der er helt unikke. Når alle omkostningerne er indregnet er det ganske svært at være kørende på en tilsvarende billig måde, hvis bilen indkøbes på traditionel vis.

Mange fordele med leasing

Med leasing af bilen får forbrugeren alle fordelene ved leasingselskaberne storkunde aftaler. Med både forsikringsselskaberne, værkstederne og ikke mindst ved indkøb af bilerne. Du kan derfor som leasingtager, uden de store anstrengelser. Opleve at udgifterne til at holde bil pludseligt falder markant. Dertil kommer at mange kunder er glade for den totale budgetsikkerhed en privatleasing aftale giver. For med privatleasing er du som leasingtager sikret. Et komplet overblik over omkostningerne ved at køre i bilen i den aftalte periode. Mange foretrækker også at man med privatleasing kan udskifte bilen efter en kortere årrække. Uden at tænke på risikoen for tab som følge af en dårlig restværdi. Med privatleasing er du helt forskånet for de risikoelementer, der er når du skal skifte bil.

Væksten i leasing er primært sket omkring de mindre biler, det er også i det pris følsomme segment. At specielt BICA Leasing har lanceret flere markante leasingtilbud. Det kan være en fordel at leasingvirksomheden tilbyder, såvel erhvervsleasing som flexleasing og deleleasing. Hvis behovene ændres over tid og man midt i en leasingperiode ønsker at ændre aftalen og samtidigt gerne vil beholde leasingbilen.

Hvad bør du være opmærksom på ved leasing af bil

Selvom markedet for billeasing er i hastig vækst, er begrebet leasing stadig nyt for mange bilkøbere. Er du en af de mange der overvejer at udskifte din bil med en leasingbil. Så er der grund til at sætte dig ind i de mange nye begreber der pludselig bliver relevante. Når man snakker leasingbil så kommer der også lige pludselig en masse nye begreber frem. Der ikke som tidligere ved bilkøb har været så aktuelle. Restværdi er et af de nye begreber du som leasingtager skal forholde dig til, når bilen leases. For når du først skal vurdere de økonomiske konsekvenser ved en leasingaftale skal du vurdere om aftalens restværdi er dig som leasingtager relevant. Eller om leasingvirksomheden står for at risikoen ved at afhænde bilen efter endt leasingperiode. Vil du vide mere, klik her →

Hvad skal du være opmærksom på ved leasing

Begrebet restværdi dækker over leasing køretøjets, værdi efter endt leasingperiode. Mange leasingaftaler er strikket sådan sammen at leasingtager skal henvise en tredjemand til køretøjet efter endt leasing. Årsagen til at man som leasingtager vil vælge løsningen med at henvise en tredjemand til bilen efter endt leasingperiode. Er i de tilfælde hvor leasingtager skønner at henvisningspligten kan være en fordel eller hvor man forestiller sig at leasingbilen skal fornys. Eksempelvis hvis en 12 måneders leasingaftale er indgået og leasingtager planlægger at forny leasing aftalen ved udløbet. Derved sparer leasingtager de ekstra omkostninger til leasingselskabet ved at selv garantere for bilens restværdi.

Mange vælger selv at henvise en tredjemand til leasingbilen, når der er tale om mere specielle køretøjer. Der kan være tale om biler hvor der er en ganske lille omsætning af køretøjerne i luksusklassen eller andre dyre biler. Hvor leasingselskabet vil sætte en forholdsmæssig sikker vurdering af restværdien – med forøgede omkostninger for leasingtager til følge. Eller i de tilfælde hvor leasingtager ønsker at forny leasing kontrakten efter endt leasingperiode igen og igen. Derved kan det give god mening for leasingtager at “spare” omkostningerne til leasingvirksomheden. Ved at garantere leasingvirksomheden at bilen efter endt leasing kan videre overdrages til tredjemand til en garanteret restværdi.

Tillægsydelser til leasingaftalen

Endvidere bør du som leasingtager være opmærksom på om leasingaftalen er inklusiv forsikring eller om leasingselskabet tilbyder en forsikring til en attraktiv pris. Mange selskaber inkludere ikke selve forsikringspræmien i leasingydelsen og skal forsikringspræmien betales uden for leasingydelsen. Bør du som leasingtager være opmærksom på at en eventuel prissammenligning foretages på det rette grundlag.

En anden kilde til bekymring kan være eventuelle aftaler om kilometer begrænsning. Når leasingtager ikke skal henvise en tredjemand indgås der ofte en leasingaftale med en kilometer begrænsning for leasingtager. Hvis du som leasingtager ikke har et fastlagt kørselsbehov, er der grund til at være ekstra påpasselig når du vælger leasingløsning. Ofte er der en mindre omkostning ved at købe overkørte kilometre. Omvendt er det et punkt der kan være medvirkende til at en anden leasingløsning havde været mere hensigtsmæssig.

En anden kilde til bekymring ved en nybagt leasingtager er overvejelserne om hvorvidt leasing aftalen skal inkludere serviceaftale og dækaftale eller om du som leasingtager selv har ansvaret for vedligeholdelse af bilen i leasingperioden. Mange vælger – når der er tale om leasing af en helt ny bil – at leasingaftalen skal inkludere service, dæk og vedligeholdelse af bilen. Hvorimod leasingkontrakterne på de lidt ældre og brugte luksusbiler. Ofte er indrettet sådan at leasingtager selv har vedligeholdelsespligten på køretøjet.

Mange leasingselskaber har en specialiseret og personlig rådgivning. Det kan anbefales at du stiller de relevante spørgsmål til dit leasingselskab så du sikre at din leasingaftale er den rigtige for dig.

Husk at leasingaftalen skal være fleksibel

Når du skal leasing en bil er det væsentligt at fokusere på at leasingaftalen skal være fleksibel. En fleksibel leasingaftale kan spare dig for mange penge i det lange løb. Mange leasingtager der har leaset flere biler, er ofte bekendt med det præcise kørselsbehov og de mest almindelige betingelser der skal være opfyldt i leasingaftalen. Men for den bilkøber der normalt har købt bil, men nu gerne vil udnytte alle fordelene ved at lease bil, er der grund til at være opmærksom på leasingaftalen og vælge leasingvirksomheden ud fra en vurdering af leasingkontraktens fleksibilitet.

En af de leasingvirksomheder der fokusere på at tilbyde markeds mest fleksible leasingkontrakt, er BICA Leasing fra Fredericia. Den fleksible leasingaftale giver leasingtagerne en lang række valg ved udløb af leasingkontrakten og det er den type fleksibilitet der er overordentligt væsentligt når man som førstegangsleasingtager skal vælge leasingvirksomhed. Måske er du ikke helt klar over det faktiske kørselsbehov de næste 12 måneder, eller måske er du i tvivl om køretøjet skal være med plads til 2 eller flere børn, eller hvem ved måske får du lyst til at køre i en cabriolet hen over sommeren. Med en fleksibel aftale er du sikret at nye behov eller et ændret kørselsmønster ikke kommer til at betyde at du står med et ærgerligt tab af leasingydelse eller stor omkostninger ved at skifte bil. Noget af det der gør leasingaftalen fra BICA Leasing, særligt attraktiv, er muligheden for at leasingtager kan vælge mellem en lang række ydelser når leasingaftalen udløber. Samt det at BICA Leasing laver leasingaftalerne med et udløbstid på 12 måneder, det giver en overordentlig stor fleksibilitet for leasingtagerne. Er du ny på leasingmarkedet? så vil det være særligt attraktivt for dig at se efter et selskab med en meget fleksibel leasingaftale. For med den indbyggende fleksibilitet kommer du ikke til at stå i en dum situation såfremt dit kørselsbehov ændres.

Leasing er bil er noget som danskerne har taget til sig, som en selvfølge, det skyldes blandt andet de mange attraktive muligheder nogle af de mest fleksible leasingselskaber tilbyder. BICA Leasing fra Jylland har således specialiseret sig i at løse den problemstilling der stadig afholder mange fra at anvende billeasing frem for køb af bil. Undersøgelser viser at de køber der stadig overvejer bilkøb fremfor billeasing, i overvejende grad siger at netop fleksibiliteten opfattes til at være større ved bilkøbet. Realiteterne er dog at de mest fleksible leasingvirksomheder tilbyder leasingaftaler der er væsentligt mere fleksible en køb af bil. Årsagen til findes i den seneste tids specialisering af de mest innovative leasingvirksomheder.

Ingen beskatning af fri bil med Deleleasing

Flere og flere er ved at få øjnene op for de skattemæssige fordele ved Deleleasing og ingen beskatning af fri bil. Deleleasing er et leasing arrangement, hvor firma og privatperson indgår leasingaftale om det samme køretøj. Med to separate – og identiske lydende – leasingkontrakter, betaler såvel firma som privatperson nu kun de faktiske omkostninger ved at benytte køretøjer. Med Deleleasing er det væsentligt at samtlige omkostninger i forbindelse med bilen fordeles på månedsbasis og afregnes i henhold til de kørte kilometre. Det gøres ved at leasingvirksomheden hver måned opgør af afregnes, såvel privatbruger som firmabruger, for de kørte kilometer. På baggrund af et bilregnskab, der tager udgangspunkt i brændstofforbrug, forsikringsydelse, dæk og vedligeholdelse og alle øvrige udgifter i forbindelse med at anvende bilen. Omkostningerne fordeles på baggrund af de kørte kilometer, der opgøres ved hjælp en af GPS tracker.

Leasingvirksomheden udsteder benzinkort med mere til leasingkøretøjet, og derved kan der laves et komplet kørselsregnskab for køretøjet, til afregning over for såvel firmabrugeren og privatpersonen. Et af de mest anvendte GPS systemer til Deleleasing er Skyhost systemet hvor brugeren kan installere en APP til såvel iPhone som Android telefoner. Med systemet kan leasingtager inden kørslen bestemme om kørslens formål er arbejdsrelateret eller af privat karakter. Opgørelserne danner senere grundlag for det minutiøse kørselsregnskab, og de månedsvise opgørelser med fordeling af udgifterne til at holde bilen.

Ingen beskatning af fri bil og de skattemæssige fordele

Den skattemæssige fordel for privatbrugeren af leasingbilen er åbenlys, for med Deleleasing betaler arbejdsgiver ikke længere for den private kørsel og dermed spares beskatning af den fri bil. Det kan være en ganske stor besparelse, hvis køretøjet er i den dyrere ende, og hvis der ikke køres særligt mange private kilometre i bilen. Inden leasingaftalen etableres skal der foretages et estimat af fordelingen mellem de kørte kilometre, og det er her vigtigt at forudsætningerne ikke fraviger markant fra det endelige kørselsmønster.

En af årsagerne til at Deleleasing efterhånden er ved at blive en stor del af det Danske marked for billeasing, er uden tvivl muligheden for at fordele omkostningerne i de tilfælde hvor det private kørselsbehov er meget begrænset. Med Deleleasing kan vi se at der er en stadig større del af de danske leasing bilister der anvender køretøjet i arbejdsmæssig relaterede henseende i overvejende grad. Der kan være brancher hvor der er behov for en vis repræsentation i forbindelse med valget af køretøj, men hvor privatbrugeren ikke nødvendigvis har behovet for et køretøj. Eller som det ofte også ses med Deleleasing at privatbrugerne har et ganske lille kørselsbehov. Der kan være mange årsager til at vælge Deleleasing fremfor Flexleasing eller almindelig billeasing, men oftest vælges Deleleasing når brugen af bilen i overvejende grad er firmarelateret. Deleleasing er forbundet med marginalt højere omkostninger – fremfor de mere traditionelle leasingformer, Flexleasing og Erhvervsleasing – derfor anvendes leasingmetoden hvis der er tale om anvendelser hvor bilen køre i overvejende grad firmamæssigt.

For at Deleleasing bliver rigtigt attraktivt plejer leasingselskaberne at operere med en privatandel på under 40 %, men forhør ved dit leasingselskab inden du vælger mellem Deleleasing og Flexleasing. Der findes flere specialiserede leasingvirksomheder, med stor fokus på Deleleasing og ingen beskatning af fri bil. En af de leasingvirksomheder der har fået meget omtale i den senere tid er BICA Leasing, der er specialister i Deleleasing.

 

 

 

 

Billig forsikring ved leasing af bil

Forsikring ved leasing af bil er ofte et overset emne når den nye bil skal erhverves. Udgangspunktet er ofte at forsikring af bilen er en standardydelse hvor der er ganske små variationer mellem de forskellige muligheder. Intet kunne være længere fra virkeligheden, specielt når bilen skal leases. Mange tror at bilforsikring er svær at få rabat på, og sådan var det nok også i “gamle” dage, hvor forsikringsselskaberne tit forlangte både helkunde forhold og ganske store forsikringspræmier, blot for at ville tegne forsikring på en ganske normal bil. Med leasing er det nye tider i forsikringsbranchen, mange vil opleve at bilens forsikring pludselig ikke længere er en stor post i budgettet og at mulighederne for at få bilen forsikring pludselig er ganske attraktive.

Forsikring ved leasing er ofte billigt

For med leasing opnår du som leasingtager af en bil, ganske andre “storkunde” fordele når bilen skal forsikres. En af de allerstørste forskelle i forsikringspræmie ses ved flexleasing af bil, her kan leasingtageren pludselig opnå helt andre forsikringspræmier end tidligere set. Den største fordel ved forsikring i forbindelse med Flexleasing er naturligvis at køretøjets værdi ikke er inkluderet den fulde registreringsafgift, derved er bilen kaskoforsikret eksklusiv moms og afgift. Det giver en væsentlig besparelse for forsikringsselskabet og ultimativt for leasingtageren at såfremt bilen forsvinder eller bliver totalskadet, vil erstatningssummen ikke dække den fulde afgift der ved flexleasing kun er betalt periodevis.

Leasingselskaberne opnår også storkunde fordele ved forsikringsselskaberne og det mærkes når man som leasingtager skal vurdere de samlede omkostninger ved at anvende køretøjet. For ofte kan du i forbindelse med forsikring ved leasing af bil opleve at forsikring er inkluderet i leasingydelsen eller leveres som en meget attraktiv tillægsydelse. Når du leaser et køretøj, ejes bilen af leasingselskabet og brugsretten til bilen er overdraget til leasingtager. Derfor er det hensigtsmæssigt at lade leasingselskabet stå for forsikring af bilen. Mange leasingselskaber tilbyder også muligheden for at tegne egen forsikring, og med en forsikringsdeklaration overdrages retten til forsikringssummen til leasingselskabet, men denne fremgangsmåde er sjældent anvendt. Den er oftest væsentligt dyrere for leasingtageren, da det er meget vanskeligt at få en forsikring til samme penge som leasingselskabet. Der kan dog være tilfælde hvor det er eneste mulighed for leasingtager, ved eksempelvis en uheldig skadeshistorik eller for unge førstegangs bilister.

Leasingselskabernes konkurrencefordel

Generelt siger man at der er tre hovedårsager til at leasingselskaberne kan tilbyde så billige forsikringspræmier som det er tilfældet. For det første de mange forsikringspolicer leasingselskaberne tegner giver helt naturlige stordriftsfordele for forsikringsselskaberne. Dernæst det at mange leasingaftalerne er knyttet op omkring Flexleasing, hvor afgiften betales periodevis, gør at forsikringsselskabernes risiko er væsentligt mindre ved forsikring af en leasingbil end ved forsikring af et “normalt” køretøj. Sidst min også væsentligt er næsten alle leasingbiler udstyret med en GPS sender, der kan spore bilen i tilfælde at tyveri og det er medvirkende til at minimere den risiko forsikringsselskabet har på policen.

Alle førnævnte årsager er medvirkende til at leasing af bil er ved at blive mere og mere populært. De seneste opgørelser viser en stærkt stigende tendens i udvikling af leasingkøretøjer i Danmark. Måske er de attraktive forsikringspræmier på leasingbiler en del af forklaringen?

Import af bil fra Tyskland

Mange vælger at se mod Tyskland, når tankerne går på import af bil. Specielt hvis den nye bil skal være fyldt med luksusudstyr og alle de moderne bekvemmeligheder. Der gør bilkøbet til en oplevelse ud over det sædvanlige. Når øjnene og hjertet ser mod drømmebilerne i Tyskland, Italien eller andre lande med lempelige regler for beskatning af biler. Så er det værd at være opmærksom på en del praktiske ting omkring selve importen af køretøjet til Danmark.

Hvad er væsentligt ved import af bil?

Specielt vigtigt er det at få undersøgt om bilens standard og kvalitet lever op til de forventninger man har. Når de første annoncemillimeter er gennemlæst. Er forhandleren troværdig? Det er måske det mest afgørende spørgsmål man skal stille sig selv inden turen går til bilernes drømmeland. For med de store markeder for biler sydpå er der også en del af forhandlernettet der ikke lever op til de høje krav. Vi er forvente med herhjemme.

Det er en hovedregel at forhandleren gerne må have været online på en af de store bilannoncør portaler i længere tid, 5 år eller mere. Årsagen skal findes i den stadigt voksende underskov af useriøse bilforhandlere. Der lever af at videresælge biler med manglende kvalitet. Når drømmebilen skal hjemtages fra Tyskland, er det en væsentlig forudsætning for en positiv oplevelse at forventninger og pris hænger nøje sammen. Det har flere håbefulde bilkøbere måtte sande at det ikke altid er tilfældet. Specielt når forhandleren ikke er en af de anerkendte og velpolstrede mærkeforhandler.

Hvis drømmebilen hjemtages med leasing eller flexleasing for øje, er det en god ide at undersøge om bilens pris kan fratrækkes salgsmomsen. Størstedelen af den tyske bilpark er tidligere leasingbiler og det giver den store fordel at momsen kan fratrækkes når bilen krydser den danske grænse. Foruden den store momsbesparelse, får kunden også glæde af den fordel at bilen nu er plus moms og dermed vil prisen på bilen. I takt med at den falder – blive billigere og billigere at købe tilbage fra leasingselskabet. Fordelen ved at købe tidligere leasingbiler, er foruden momsbesparelsen. Også at tidligere leasingbiler ofte er meget veludstyrede. Med fulde servicehæfter og velplejet efter alle kunstens regler.

Få din import bil hjem til Danmark

Det tyske marked er kendetegnet ved en meget stor leasing andel og derfor kan det nogle gange være lidt svært at finde biler der ikke er plus moms. Men det er en absolut fordel, for i de tilfælde at bilen ikke er plus moms ses det ofte at sælger en en mindre forhandler. Der ikke kan tilbyde samme garanti eller sikkerhed for handel eller kvaliteten i helhed.

Har du mod på import af bil og drømmebilen er fundet og forhandleren gennem tjekket, så er der du ved at være klar til at bestille bilen. Her kan du med fordel benytte en af de specialiserede import virksomheder der findes. Har du besluttet at købe en bil hvor momsen kan fradrages så skal sælger udstede fakturaen til leasingvirksomheden. Mange leasingvirksomheder har en hjemtagelses ordning. Hvor alt det praktiske omkring hjemtagelsen arrangeres på en ordentlig og effektiv facon. En af de specialiserede leasingvirksomheder der har fået megen omtale i den seneste tid er BICA Leasing, der er specialister i hjemtagelse og import af bil(er) fra Tyskland.

Billeasing bliver stadig mere populært

Markedet for billeasing er i hastig fremgang, understøttet af den seneste reduktion af registreringsafgiften på biler. Manøvren hvor staten med et slag nedsatte den pålagte afgift fra 180 % til 150 %. Afgiftsreduktionen vil medvirke til, at langt flere nu vil overveje hvornår næste afgiftsreduktion vil komme. Mange bilejer sidder tilbage med ekstraordinære store afskrivninger på deres biler, som følge af den turbulente tid for registreringsafgiften. Men ikke for de mange der allerede har valgt billeasing af køretøjet. For med billeasing bliver leasingtager i store træk helt forskånet for de ubehageligheder det medføre at afgiftssystemet omlægges.

Hvorfor vælge billeasing

Mange vælger at netop billeasing, af den simple årsag, at det er den bedst mulige stødpude til privatøkonomien. For med billeasing er du som leasingtager sikret et klart og gennemskueligt overblik over hele leasingaftalens løbetid. Leasingaftalen indeholder bestemmelser om løbetid, restværdi og månedlig ydelse. Den sikkerhed en leasingaftale indeholder er den primære årsag til at leasing bliver mere og mere populært. Ved såvel private som ved erhvervsleasing.

Markedsandelen for billeasing har de seneste par år været hastigt stigende. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser at leasingbiler har en samlet markedsandel på 37 % af det totale bilmarkedet. Leasingbilerne viste en vækst i den seneste opgørelse fra september måned på hele 47 %. Årsagen til den kraftige vækst i leasing skal findes i såvel den store budget sikkerhed leasing tilbyder. Men også de attraktive beskatningsregler for leasing biler er medvirkende til at flere og flere i dag vælger at lease et køretøj, frem for at købe det på traditionel vis. Leasing af biler har også den fordel at du som leasingtager kommer under leasingselskabets storkunde aftale. Det giver fordele for så vidt angår forsikring og indkøb af køretøjet. Mange oplever at leasing af bil ikke blot er en uovertruffen budgetmæssig sikkerhed. Men også at bil leasing er konkurrencedygtig i forhold til øvrige finansieringsformer.

Tendensen inden for billeasing er klar

De senere par år har tendensen indenfor billeasing været ganske klar… det er kun gået en vej og det er fremad. Men med den nuværende markedsandel på 37 % af det totale bilmarkedet, har leasing af biler så toppet? Vi tror det ikke, for med bil leasing er fordelene for bilkøberen åbenlyse. Hvis vi ser på budgetsikkerhed, totaløkonomi og fleksibilitet så er billeasing den absolut mest attraktive måde at erhverve et køretøj på i dag. Hvis vi ser på udviklingen i landene omkring os. Tyskland, Sverige, Norge og England så har leasing ikke med en markedsandel på 37 % nået sit topniveau. For i de omkring liggende lande er markedsandelene for leasing biler væsentligt større. Helt op i mod 90 % af markedet er leasing biler når vi ser på vores nabolande… Hvordan kan det være, vil nogen måske mene, svaret er ganske simpelt, for billeasing er ganske enkelt konkurrencedygtigt. Langt mere end den nuværende markedsandel tilsiger. Det er ikke urealistisk at tro vi i den kommende tid fortsat vil se en markant stigning i markedsandelen for billeasing.

Den kommende tid vil usikkerheden omkring de aktuelle registreringsafgifter, også være en medvirkende årsag til at flere og flere vil vælge billeasing. Frem for det mere traditionelle køb af bilen. Leasing er den sikre vej, hvis du overvejer at købe ny bil. Mon ikke mange i fremtiden ønsker den store budget sikkerhed frem for risikoen ved selv at skulle afhænde køretøjet? Når vi nu alle er bekendt med risikoen for at registreringsafgiften kan sænkes.