Privatleasing er på vej til at blive et hit!

Igen og igen går det fremad for privatleasing, leasing af biler har længe været et hit for erhvervslivet. Men med de seneste tal og branchens nye tendenser tyder det på at privatleasing også er ved at blive det helt store hit. De privat husholdninger har været længere om at tage billeasing til sig, sammenlignet med erhvervene. Det kan der være mange årsager til, men et faktum er det at privatleasing igen og igen har udvist særdeles positive tendenser.

Således viser de seneste aktuelle salgstal fra november 2015 at hver femte nye bil, i dag er privatleaset. Det er en pæn fremgang fra de tidligere måneder og også en klar fremgang fra november 2014. Årsagen til at de private nu begynder at tage leasing til sig. Kan skyldes den store konkurrence leasingvirksomhederne oplever.

Vælg en fleksibel leasingvirksomhed

En af de leasingvirksomheder der har markeret sig, med en række markante privatleasing tilbud er BICA Leasing. Der gennem den seneste tid har fået megen omtale med en række attraktive priser på privatleasing. Noget af det tillokkende ved privatleasing, er muligheden for at tilbyde komplette bilpakker. Hvor kunden oplever en ganske god pris på en komplet leasingløsning, hvor alt er inkluderet i leasingaftalen. Det er således i dag muligt at kende de totale omkostninger ved at køre i bilen i en nærmere aftalt årrække. Oftest er det en aftale på 3 år der er udgangspunket for en privatleasing aftale. Men med de meget fleksible leasingaftaler der findes på markedet i dag er det hellere ikke unaturligt at opleve leasingkontrakter på 12 måneder. Eller kortere eller ganske lange kontrakter, hvis det af specielle årsager ønskes.

En lang række af fordelene ved privatleasing, er at drage fordel af de helt specielle priser leasingselskaberne opnår ved forsikring af køretøjerne. Men det er absolut også en stor fordel for leasingkunderne at leasingvirksomhederne indkøber bilerne med de såkaldte flåderabatter.Det gør at leasingvirksomhederne kan tilbyde privatleasing af biler til priser, der er helt unikke. Når alle omkostningerne er indregnet er det ganske svært at være kørende på en tilsvarende billig måde, hvis bilen indkøbes på traditionel vis.

Mange fordele med leasing

Med leasing af bilen får forbrugeren alle fordelene ved leasingselskaberne storkunde aftaler. Med både forsikringsselskaberne, værkstederne og ikke mindst ved indkøb af bilerne. Du kan derfor som leasingtager, uden de store anstrengelser. Opleve at udgifterne til at holde bil pludseligt falder markant. Dertil kommer at mange kunder er glade for den totale budgetsikkerhed en privatleasing aftale giver. For med privatleasing er du som leasingtager sikret. Et komplet overblik over omkostningerne ved at køre i bilen i den aftalte periode. Mange foretrækker også at man med privatleasing kan udskifte bilen efter en kortere årrække. Uden at tænke på risikoen for tab som følge af en dårlig restværdi. Med privatleasing er du helt forskånet for de risikoelementer, der er når du skal skifte bil.

Væksten i leasing er primært sket omkring de mindre biler, det er også i det pris følsomme segment. At specielt BICA Leasing har lanceret flere markante leasingtilbud. Det kan være en fordel at leasingvirksomheden tilbyder, såvel erhvervsleasing som flexleasing og deleleasing. Hvis behovene ændres over tid og man midt i en leasingperiode ønsker at ændre aftalen og samtidigt gerne vil beholde leasingbilen.

Billig forsikring ved leasing af bil

Forsikring ved leasing af bil er ofte et overset emne når den nye bil skal erhverves. Udgangspunktet er ofte at forsikring af bilen er en standardydelse hvor der er ganske små variationer mellem de forskellige muligheder. Intet kunne være længere fra virkeligheden, specielt når bilen skal leases. Mange tror at bilforsikring er svær at få rabat på, og sådan var det nok også i “gamle” dage, hvor forsikringsselskaberne tit forlangte både helkunde forhold og ganske store forsikringspræmier, blot for at ville tegne forsikring på en ganske normal bil. Med leasing er det nye tider i forsikringsbranchen, mange vil opleve at bilens forsikring pludselig ikke længere er en stor post i budgettet og at mulighederne for at få bilen forsikring pludselig er ganske attraktive.

Forsikring ved leasing er ofte billigt

For med leasing opnår du som leasingtager af en bil, ganske andre “storkunde” fordele når bilen skal forsikres. En af de allerstørste forskelle i forsikringspræmie ses ved flexleasing af bil, her kan leasingtageren pludselig opnå helt andre forsikringspræmier end tidligere set. Den største fordel ved forsikring i forbindelse med Flexleasing er naturligvis at køretøjets værdi ikke er inkluderet den fulde registreringsafgift, derved er bilen kaskoforsikret eksklusiv moms og afgift. Det giver en væsentlig besparelse for forsikringsselskabet og ultimativt for leasingtageren at såfremt bilen forsvinder eller bliver totalskadet, vil erstatningssummen ikke dække den fulde afgift der ved flexleasing kun er betalt periodevis.

Leasingselskaberne opnår også storkunde fordele ved forsikringsselskaberne og det mærkes når man som leasingtager skal vurdere de samlede omkostninger ved at anvende køretøjet. For ofte kan du i forbindelse med forsikring ved leasing af bil opleve at forsikring er inkluderet i leasingydelsen eller leveres som en meget attraktiv tillægsydelse. Når du leaser et køretøj, ejes bilen af leasingselskabet og brugsretten til bilen er overdraget til leasingtager. Derfor er det hensigtsmæssigt at lade leasingselskabet stå for forsikring af bilen. Mange leasingselskaber tilbyder også muligheden for at tegne egen forsikring, og med en forsikringsdeklaration overdrages retten til forsikringssummen til leasingselskabet, men denne fremgangsmåde er sjældent anvendt. Den er oftest væsentligt dyrere for leasingtageren, da det er meget vanskeligt at få en forsikring til samme penge som leasingselskabet. Der kan dog være tilfælde hvor det er eneste mulighed for leasingtager, ved eksempelvis en uheldig skadeshistorik eller for unge førstegangs bilister.

Leasingselskabernes konkurrencefordel

Generelt siger man at der er tre hovedårsager til at leasingselskaberne kan tilbyde så billige forsikringspræmier som det er tilfældet. For det første de mange forsikringspolicer leasingselskaberne tegner giver helt naturlige stordriftsfordele for forsikringsselskaberne. Dernæst det at mange leasingaftalerne er knyttet op omkring Flexleasing, hvor afgiften betales periodevis, gør at forsikringsselskabernes risiko er væsentligt mindre ved forsikring af en leasingbil end ved forsikring af et “normalt” køretøj. Sidst min også væsentligt er næsten alle leasingbiler udstyret med en GPS sender, der kan spore bilen i tilfælde at tyveri og det er medvirkende til at minimere den risiko forsikringsselskabet har på policen.

Alle førnævnte årsager er medvirkende til at leasing af bil er ved at blive mere og mere populært. De seneste opgørelser viser en stærkt stigende tendens i udvikling af leasingkøretøjer i Danmark. Måske er de attraktive forsikringspræmier på leasingbiler en del af forklaringen?