Ingen beskatning af fri bil med Deleleasing

Splitleasing

Flere og flere er ved at få øjnene op for de skattemæssige fordele ved Deleleasing og ingen beskatning af fri bil. Deleleasing er et leasing arrangement, hvor firma og privatperson indgår leasingaftale om det samme køretøj. Med to separate – og identiske lydende – leasingkontrakter, betaler såvel firma som privatperson nu kun de faktiske omkostninger ved at benytte køretøjer. Med Deleleasing er det væsentligt at samtlige omkostninger i forbindelse med bilen fordeles på månedsbasis og afregnes i henhold til de kørte kilometre. Det gøres ved at leasingvirksomheden hver måned opgør af afregnes, såvel privatbruger som firmabruger, for de kørte kilometer. På baggrund af et bilregnskab, der tager udgangspunkt i brændstofforbrug, forsikringsydelse, dæk og vedligeholdelse og alle øvrige udgifter i forbindelse med at anvende bilen. Omkostningerne fordeles på baggrund af de kørte kilometer, der opgøres ved hjælp en af GPS tracker.

Leasingvirksomheden udsteder benzinkort med mere til leasingkøretøjet, og derved kan der laves et komplet kørselsregnskab for køretøjet, til afregning over for såvel firmabrugeren og privatpersonen. Et af de mest anvendte GPS systemer til Deleleasing er Skyhost systemet hvor brugeren kan installere en APP til såvel iPhone som Android telefoner. Med systemet kan leasingtager inden kørslen bestemme om kørslens formål er arbejdsrelateret eller af privat karakter. Opgørelserne danner senere grundlag for det minutiøse kørselsregnskab, og de månedsvise opgørelser med fordeling af udgifterne til at holde bilen.

Ingen beskatning af fri bil og de skattemæssige fordele

Den skattemæssige fordel for privatbrugeren af leasingbilen er åbenlys, for med Deleleasing betaler arbejdsgiver ikke længere for den private kørsel og dermed spares beskatning af den fri bil. Det kan være en ganske stor besparelse, hvis køretøjet er i den dyrere ende, og hvis der ikke køres særligt mange private kilometre i bilen. Inden leasingaftalen etableres skal der foretages et estimat af fordelingen mellem de kørte kilometre, og det er her vigtigt at forudsætningerne ikke fraviger markant fra det endelige kørselsmønster.

En af årsagerne til at Deleleasing efterhånden er ved at blive en stor del af det Danske marked for billeasing, er uden tvivl muligheden for at fordele omkostningerne i de tilfælde hvor det private kørselsbehov er meget begrænset. Med Deleleasing kan vi se at der er en stadig større del af de danske leasing bilister der anvender køretøjet i arbejdsmæssig relaterede henseende i overvejende grad. Der kan være brancher hvor der er behov for en vis repræsentation i forbindelse med valget af køretøj, men hvor privatbrugeren ikke nødvendigvis har behovet for et køretøj. Eller som det ofte også ses med Deleleasing at privatbrugerne har et ganske lille kørselsbehov. Der kan være mange årsager til at vælge Deleleasing fremfor Flexleasing eller almindelig billeasing, men oftest vælges Deleleasing når brugen af bilen i overvejende grad er firmarelateret. Deleleasing er forbundet med marginalt højere omkostninger – fremfor de mere traditionelle leasingformer, Flexleasing og Erhvervsleasing – derfor anvendes leasingmetoden hvis der er tale om anvendelser hvor bilen køre i overvejende grad firmamæssigt.

For at Deleleasing bliver rigtigt attraktivt plejer leasingselskaberne at operere med en privatandel på under 40 %, men forhør ved dit leasingselskab inden du vælger mellem Deleleasing og Flexleasing. Der findes flere specialiserede leasingvirksomheder, med stor fokus på Deleleasing og ingen beskatning af fri bil. En af de leasingvirksomheder der har fået meget omtale i den senere tid er BICA Leasing, der er specialister i Deleleasing.