Vil du spare penge? Igen skat af fribil med deleleasing

Det har været muligt at indgå en aftale om deleleasing i lang tid. I Danmark har det været muligt siden 2001, hvor vores skatteråd valgte at legalisere deleleasing. Deleleasing er i bund og grund en aftale, hvor du og et firma indgår en fælles aftale.

I stedet for at der kun er en kontrakt, hvor du leaser bilen, så er der med deleleasing to forskellige kontrakter. Den ene skal du som privatperson underskrive. Mens den anden kontrakt skal underskrives af den virksomhed, som også leaser bilen.

Det er altid godt at få en aftale på plads igennem en deleleasing kontrakt. Da du på denne måde er sikker på, at virksomheden også betaler sin del af de omkostninger der er i forbindelse med leasing af en bil.

Når du vælger deleleasing, kan du være sikker på at du ikke kommer til at stå for nogen form for administration. Dette klarer virksomheden du leaser hos.

Udgifterne er i visse tilfælde markant færre ved deleleasing!

Det er markant billigere at indgå en aftale med en virksomhed om deleleasing af en bil, end det er at lease en bil selv. Først og fremmest vil udgifterne blive delt i to. Hvor privatpersonen kun betaler de omkostninger som han har, når han bruger bilen.

Virksomheden vil ligeledes kun betale de udgifter der er, når de tager bilen i brug. Virksomheden har dog også en anden fordel. De vil nemlig undgå at få en firmabilbeskatning.

Da i er to til at forhandle om en aftale med leasingvirksomheden, står i ligeledes stærkere. Selskabet der skal lease en bil ud til jer, er mere interesseret i at indgå et samarbejde omkring deleleasing. Da de ved at der er to forskellige parter indblandet.

Er splitleasing det rigtige valg?

Det kan være svært at afgøre, om man virkeligt har brug for splitleasing, eller om man skal vælge at lease en bil selv. Er det første gang du skal have en bil eller er det første gang du skal lease en bil. Er det vigtigt at du ved hvilke leasingtyper der er ude på markedet i dag.

Inden du begynder at drømme om en leasing ordning, skal du gøre op med dig selv om hvor meget du kommer til at bruge bilen. Regner du med at køre til Tyskland ofte, eller vil du hellere besøge en af dine venner i nærheden. Kan du være sikker på at dit kørselsbehov er stort? Vil du kun ud på en køretur en gang imellem, er dit kørebehov lavt. Ja så, er det her at deleleasing kan være en fordel for dig.

Derudover skal du også tænke over, om du ønsker at lease en helt ny bil, eller om du hellere vil lease en bil som er brugt. Når det kommer til deleleasing, er det ikke kun noget du skal gøre klart med dig selv. Men også noget som den anden part skal være med på.

Det smarte ved splitleasing er, at du let kan kombinere det med flexleasing. Hvis du vil høre mere om dine muligheder indenfor deleleasing, kan du anmode et leasingfirma om at udarbejdet et leasingtilbud. Det vil give dig og din virksomhed et overblik over de totale omkostninger. Se eventuelt mere her →

Ingen beskatning af fri bil med Deleleasing

Flere og flere er ved at få øjnene op for de skattemæssige fordele ved Deleleasing og ingen beskatning af fri bil. Deleleasing er et leasing arrangement, hvor firma og privatperson indgår leasingaftale om det samme køretøj. Med to separate – og identiske lydende – leasingkontrakter, betaler såvel firma som privatperson nu kun de faktiske omkostninger ved at benytte køretøjer. Med Deleleasing er det væsentligt at samtlige omkostninger i forbindelse med bilen fordeles på månedsbasis og afregnes i henhold til de kørte kilometre. Det gøres ved at leasingvirksomheden hver måned opgør af afregnes, såvel privatbruger som firmabruger, for de kørte kilometer. På baggrund af et bilregnskab, der tager udgangspunkt i brændstofforbrug, forsikringsydelse, dæk og vedligeholdelse og alle øvrige udgifter i forbindelse med at anvende bilen. Omkostningerne fordeles på baggrund af de kørte kilometer, der opgøres ved hjælp en af GPS tracker.

Leasingvirksomheden udsteder benzinkort med mere til leasingkøretøjet, og derved kan der laves et komplet kørselsregnskab for køretøjet, til afregning over for såvel firmabrugeren og privatpersonen. Et af de mest anvendte GPS systemer til Deleleasing er Skyhost systemet hvor brugeren kan installere en APP til såvel iPhone som Android telefoner. Med systemet kan leasingtager inden kørslen bestemme om kørslens formål er arbejdsrelateret eller af privat karakter. Opgørelserne danner senere grundlag for det minutiøse kørselsregnskab, og de månedsvise opgørelser med fordeling af udgifterne til at holde bilen.

Ingen beskatning af fri bil og de skattemæssige fordele

Den skattemæssige fordel for privatbrugeren af leasingbilen er åbenlys, for med Deleleasing betaler arbejdsgiver ikke længere for den private kørsel og dermed spares beskatning af den fri bil. Det kan være en ganske stor besparelse, hvis køretøjet er i den dyrere ende, og hvis der ikke køres særligt mange private kilometre i bilen. Inden leasingaftalen etableres skal der foretages et estimat af fordelingen mellem de kørte kilometre, og det er her vigtigt at forudsætningerne ikke fraviger markant fra det endelige kørselsmønster.

En af årsagerne til at Deleleasing efterhånden er ved at blive en stor del af det Danske marked for billeasing, er uden tvivl muligheden for at fordele omkostningerne i de tilfælde hvor det private kørselsbehov er meget begrænset. Med Deleleasing kan vi se at der er en stadig større del af de danske leasing bilister der anvender køretøjet i arbejdsmæssig relaterede henseende i overvejende grad. Der kan være brancher hvor der er behov for en vis repræsentation i forbindelse med valget af køretøj, men hvor privatbrugeren ikke nødvendigvis har behovet for et køretøj. Eller som det ofte også ses med Deleleasing at privatbrugerne har et ganske lille kørselsbehov. Der kan være mange årsager til at vælge Deleleasing fremfor Flexleasing eller almindelig billeasing, men oftest vælges Deleleasing når brugen af bilen i overvejende grad er firmarelateret. Deleleasing er forbundet med marginalt højere omkostninger – fremfor de mere traditionelle leasingformer, Flexleasing og Erhvervsleasing – derfor anvendes leasingmetoden hvis der er tale om anvendelser hvor bilen køre i overvejende grad firmamæssigt.

For at Deleleasing bliver rigtigt attraktivt plejer leasingselskaberne at operere med en privatandel på under 40 %, men forhør ved dit leasingselskab inden du vælger mellem Deleleasing og Flexleasing. Der findes flere specialiserede leasingvirksomheder, med stor fokus på Deleleasing og ingen beskatning af fri bil. En af de leasingvirksomheder der har fået meget omtale i den senere tid er BICA Leasing, der er specialister i Deleleasing.

 

 

 

 

Billig forsikring ved leasing af bil

Forsikring ved leasing af bil er ofte et overset emne når den nye bil skal erhverves. Udgangspunktet er ofte at forsikring af bilen er en standardydelse hvor der er ganske små variationer mellem de forskellige muligheder. Intet kunne være længere fra virkeligheden, specielt når bilen skal leases. Mange tror at bilforsikring er svær at få rabat på, og sådan var det nok også i “gamle” dage, hvor forsikringsselskaberne tit forlangte både helkunde forhold og ganske store forsikringspræmier, blot for at ville tegne forsikring på en ganske normal bil. Med leasing er det nye tider i forsikringsbranchen, mange vil opleve at bilens forsikring pludselig ikke længere er en stor post i budgettet og at mulighederne for at få bilen forsikring pludselig er ganske attraktive.

Forsikring ved leasing er ofte billigt

For med leasing opnår du som leasingtager af en bil, ganske andre “storkunde” fordele når bilen skal forsikres. En af de allerstørste forskelle i forsikringspræmie ses ved flexleasing af bil, her kan leasingtageren pludselig opnå helt andre forsikringspræmier end tidligere set. Den største fordel ved forsikring i forbindelse med Flexleasing er naturligvis at køretøjets værdi ikke er inkluderet den fulde registreringsafgift, derved er bilen kaskoforsikret eksklusiv moms og afgift. Det giver en væsentlig besparelse for forsikringsselskabet og ultimativt for leasingtageren at såfremt bilen forsvinder eller bliver totalskadet, vil erstatningssummen ikke dække den fulde afgift der ved flexleasing kun er betalt periodevis.

Leasingselskaberne opnår også storkunde fordele ved forsikringsselskaberne og det mærkes når man som leasingtager skal vurdere de samlede omkostninger ved at anvende køretøjet. For ofte kan du i forbindelse med forsikring ved leasing af bil opleve at forsikring er inkluderet i leasingydelsen eller leveres som en meget attraktiv tillægsydelse. Når du leaser et køretøj, ejes bilen af leasingselskabet og brugsretten til bilen er overdraget til leasingtager. Derfor er det hensigtsmæssigt at lade leasingselskabet stå for forsikring af bilen. Mange leasingselskaber tilbyder også muligheden for at tegne egen forsikring, og med en forsikringsdeklaration overdrages retten til forsikringssummen til leasingselskabet, men denne fremgangsmåde er sjældent anvendt. Den er oftest væsentligt dyrere for leasingtageren, da det er meget vanskeligt at få en forsikring til samme penge som leasingselskabet. Der kan dog være tilfælde hvor det er eneste mulighed for leasingtager, ved eksempelvis en uheldig skadeshistorik eller for unge førstegangs bilister.

Leasingselskabernes konkurrencefordel

Generelt siger man at der er tre hovedårsager til at leasingselskaberne kan tilbyde så billige forsikringspræmier som det er tilfældet. For det første de mange forsikringspolicer leasingselskaberne tegner giver helt naturlige stordriftsfordele for forsikringsselskaberne. Dernæst det at mange leasingaftalerne er knyttet op omkring Flexleasing, hvor afgiften betales periodevis, gør at forsikringsselskabernes risiko er væsentligt mindre ved forsikring af en leasingbil end ved forsikring af et “normalt” køretøj. Sidst min også væsentligt er næsten alle leasingbiler udstyret med en GPS sender, der kan spore bilen i tilfælde at tyveri og det er medvirkende til at minimere den risiko forsikringsselskabet har på policen.

Alle førnævnte årsager er medvirkende til at leasing af bil er ved at blive mere og mere populært. De seneste opgørelser viser en stærkt stigende tendens i udvikling af leasingkøretøjer i Danmark. Måske er de attraktive forsikringspræmier på leasingbiler en del af forklaringen?