Billeasing bliver stadig mere populært

Billeasing

Markedet for billeasing er i hastig fremgang, understøttet af den seneste reduktion af registreringsafgiften på biler. Manøvren hvor staten med et slag nedsatte den pålagte afgift fra 180 % til 150 %. Afgiftsreduktionen vil medvirke til, at langt flere nu vil overveje hvornår næste afgiftsreduktion vil komme. Mange bilejer sidder tilbage med ekstraordinære store afskrivninger på deres biler, som følge af den turbulente tid for registreringsafgiften. Men ikke for de mange der allerede har valgt billeasing af køretøjet. For med billeasing bliver leasingtager i store træk helt forskånet for de ubehageligheder det medføre at afgiftssystemet omlægges.

Hvorfor vælge billeasing

Mange vælger at netop billeasing, af den simple årsag, at det er den bedst mulige stødpude til privatøkonomien. For med billeasing er du som leasingtager sikret et klart og gennemskueligt overblik over hele leasingaftalens løbetid. Leasingaftalen indeholder bestemmelser om løbetid, restværdi og månedlig ydelse. Den sikkerhed en leasingaftale indeholder er den primære årsag til at leasing bliver mere og mere populært. Ved såvel private som ved erhvervsleasing.

Markedsandelen for billeasing har de seneste par år været hastigt stigende. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser at leasingbiler har en samlet markedsandel på 37 % af det totale bilmarkedet. Leasingbilerne viste en vækst i den seneste opgørelse fra september måned på hele 47 %. Årsagen til den kraftige vækst i leasing skal findes i såvel den store budget sikkerhed leasing tilbyder. Men også de attraktive beskatningsregler for leasing biler er medvirkende til at flere og flere i dag vælger at lease et køretøj, frem for at købe det på traditionel vis. Leasing af biler har også den fordel at du som leasingtager kommer under leasingselskabets storkunde aftale. Det giver fordele for så vidt angår forsikring og indkøb af køretøjet. Mange oplever at leasing af bil ikke blot er en uovertruffen budgetmæssig sikkerhed. Men også at bil leasing er konkurrencedygtig i forhold til øvrige finansieringsformer.

Tendensen inden for billeasing er klar

De senere par år har tendensen indenfor billeasing været ganske klar… det er kun gået en vej og det er fremad. Men med den nuværende markedsandel på 37 % af det totale bilmarkedet, har leasing af biler så toppet? Vi tror det ikke, for med bil leasing er fordelene for bilkøberen åbenlyse. Hvis vi ser på budgetsikkerhed, totaløkonomi og fleksibilitet så er billeasing den absolut mest attraktive måde at erhverve et køretøj på i dag. Hvis vi ser på udviklingen i landene omkring os. Tyskland, Sverige, Norge og England så har leasing ikke med en markedsandel på 37 % nået sit topniveau. For i de omkring liggende lande er markedsandelene for leasing biler væsentligt større. Helt op i mod 90 % af markedet er leasing biler når vi ser på vores nabolande… Hvordan kan det være, vil nogen måske mene, svaret er ganske simpelt, for billeasing er ganske enkelt konkurrencedygtigt. Langt mere end den nuværende markedsandel tilsiger. Det er ikke urealistisk at tro vi i den kommende tid fortsat vil se en markant stigning i markedsandelen for billeasing.

Den kommende tid vil usikkerheden omkring de aktuelle registreringsafgifter, også være en medvirkende årsag til at flere og flere vil vælge billeasing. Frem for det mere traditionelle køb af bilen. Leasing er den sikre vej, hvis du overvejer at købe ny bil. Mon ikke mange i fremtiden ønsker den store budget sikkerhed frem for risikoen ved selv at skulle afhænde køretøjet? Når vi nu alle er bekendt med risikoen for at registreringsafgiften kan sænkes.