Hvad bør du være opmærksom på ved leasing af bil

Selvom markedet for billeasing er i hastig vækst, er begrebet leasing stadig nyt for mange bilkøbere. Er du en af de mange der overvejer at udskifte din bil med en leasingbil. Så er der grund til at sætte dig ind i de mange nye begreber der pludselig bliver relevante. Når man snakker leasingbil så kommer der også lige pludselig en masse nye begreber frem. Der ikke som tidligere ved bilkøb har været så aktuelle. Restværdi er et af de nye begreber du som leasingtager skal forholde dig til, når bilen leases. For når du først skal vurdere de økonomiske konsekvenser ved en leasingaftale skal du vurdere om aftalens restværdi er dig som leasingtager relevant. Eller om leasingvirksomheden står for at risikoen ved at afhænde bilen efter endt leasingperiode. Vil du vide mere, klik her →

Hvad skal du være opmærksom på ved leasing

Begrebet restværdi dækker over leasing køretøjets, værdi efter endt leasingperiode. Mange leasingaftaler er strikket sådan sammen at leasingtager skal henvise en tredjemand til køretøjet efter endt leasing. Årsagen til at man som leasingtager vil vælge løsningen med at henvise en tredjemand til bilen efter endt leasingperiode. Er i de tilfælde hvor leasingtager skønner at henvisningspligten kan være en fordel eller hvor man forestiller sig at leasingbilen skal fornys. Eksempelvis hvis en 12 måneders leasingaftale er indgået og leasingtager planlægger at forny leasing aftalen ved udløbet. Derved sparer leasingtager de ekstra omkostninger til leasingselskabet ved at selv garantere for bilens restværdi.

Mange vælger selv at henvise en tredjemand til leasingbilen, når der er tale om mere specielle køretøjer. Der kan være tale om biler hvor der er en ganske lille omsætning af køretøjerne i luksusklassen eller andre dyre biler. Hvor leasingselskabet vil sætte en forholdsmæssig sikker vurdering af restværdien – med forøgede omkostninger for leasingtager til følge. Eller i de tilfælde hvor leasingtager ønsker at forny leasing kontrakten efter endt leasingperiode igen og igen. Derved kan det give god mening for leasingtager at “spare” omkostningerne til leasingvirksomheden. Ved at garantere leasingvirksomheden at bilen efter endt leasing kan videre overdrages til tredjemand til en garanteret restværdi.

Tillægsydelser til leasingaftalen

Endvidere bør du som leasingtager være opmærksom på om leasingaftalen er inklusiv forsikring eller om leasingselskabet tilbyder en forsikring til en attraktiv pris. Mange selskaber inkludere ikke selve forsikringspræmien i leasingydelsen og skal forsikringspræmien betales uden for leasingydelsen. Bør du som leasingtager være opmærksom på at en eventuel prissammenligning foretages på det rette grundlag.

En anden kilde til bekymring kan være eventuelle aftaler om kilometer begrænsning. Når leasingtager ikke skal henvise en tredjemand indgås der ofte en leasingaftale med en kilometer begrænsning for leasingtager. Hvis du som leasingtager ikke har et fastlagt kørselsbehov, er der grund til at være ekstra påpasselig når du vælger leasingløsning. Ofte er der en mindre omkostning ved at købe overkørte kilometre. Omvendt er det et punkt der kan være medvirkende til at en anden leasingløsning havde været mere hensigtsmæssig.

En anden kilde til bekymring ved en nybagt leasingtager er overvejelserne om hvorvidt leasing aftalen skal inkludere serviceaftale og dækaftale eller om du som leasingtager selv har ansvaret for vedligeholdelse af bilen i leasingperioden. Mange vælger – når der er tale om leasing af en helt ny bil – at leasingaftalen skal inkludere service, dæk og vedligeholdelse af bilen. Hvorimod leasingkontrakterne på de lidt ældre og brugte luksusbiler. Ofte er indrettet sådan at leasingtager selv har vedligeholdelsespligten på køretøjet.

Mange leasingselskaber har en specialiseret og personlig rådgivning. Det kan anbefales at du stiller de relevante spørgsmål til dit leasingselskab så du sikre at din leasingaftale er den rigtige for dig.

Billig forsikring ved leasing af bil

Forsikring ved leasing af bil er ofte et overset emne når den nye bil skal erhverves. Udgangspunktet er ofte at forsikring af bilen er en standardydelse hvor der er ganske små variationer mellem de forskellige muligheder. Intet kunne være længere fra virkeligheden, specielt når bilen skal leases. Mange tror at bilforsikring er svær at få rabat på, og sådan var det nok også i “gamle” dage, hvor forsikringsselskaberne tit forlangte både helkunde forhold og ganske store forsikringspræmier, blot for at ville tegne forsikring på en ganske normal bil. Med leasing er det nye tider i forsikringsbranchen, mange vil opleve at bilens forsikring pludselig ikke længere er en stor post i budgettet og at mulighederne for at få bilen forsikring pludselig er ganske attraktive.

Forsikring ved leasing er ofte billigt

For med leasing opnår du som leasingtager af en bil, ganske andre “storkunde” fordele når bilen skal forsikres. En af de allerstørste forskelle i forsikringspræmie ses ved flexleasing af bil, her kan leasingtageren pludselig opnå helt andre forsikringspræmier end tidligere set. Den største fordel ved forsikring i forbindelse med Flexleasing er naturligvis at køretøjets værdi ikke er inkluderet den fulde registreringsafgift, derved er bilen kaskoforsikret eksklusiv moms og afgift. Det giver en væsentlig besparelse for forsikringsselskabet og ultimativt for leasingtageren at såfremt bilen forsvinder eller bliver totalskadet, vil erstatningssummen ikke dække den fulde afgift der ved flexleasing kun er betalt periodevis.

Leasingselskaberne opnår også storkunde fordele ved forsikringsselskaberne og det mærkes når man som leasingtager skal vurdere de samlede omkostninger ved at anvende køretøjet. For ofte kan du i forbindelse med forsikring ved leasing af bil opleve at forsikring er inkluderet i leasingydelsen eller leveres som en meget attraktiv tillægsydelse. Når du leaser et køretøj, ejes bilen af leasingselskabet og brugsretten til bilen er overdraget til leasingtager. Derfor er det hensigtsmæssigt at lade leasingselskabet stå for forsikring af bilen. Mange leasingselskaber tilbyder også muligheden for at tegne egen forsikring, og med en forsikringsdeklaration overdrages retten til forsikringssummen til leasingselskabet, men denne fremgangsmåde er sjældent anvendt. Den er oftest væsentligt dyrere for leasingtageren, da det er meget vanskeligt at få en forsikring til samme penge som leasingselskabet. Der kan dog være tilfælde hvor det er eneste mulighed for leasingtager, ved eksempelvis en uheldig skadeshistorik eller for unge førstegangs bilister.

Leasingselskabernes konkurrencefordel

Generelt siger man at der er tre hovedårsager til at leasingselskaberne kan tilbyde så billige forsikringspræmier som det er tilfældet. For det første de mange forsikringspolicer leasingselskaberne tegner giver helt naturlige stordriftsfordele for forsikringsselskaberne. Dernæst det at mange leasingaftalerne er knyttet op omkring Flexleasing, hvor afgiften betales periodevis, gør at forsikringsselskabernes risiko er væsentligt mindre ved forsikring af en leasingbil end ved forsikring af et “normalt” køretøj. Sidst min også væsentligt er næsten alle leasingbiler udstyret med en GPS sender, der kan spore bilen i tilfælde at tyveri og det er medvirkende til at minimere den risiko forsikringsselskabet har på policen.

Alle førnævnte årsager er medvirkende til at leasing af bil er ved at blive mere og mere populært. De seneste opgørelser viser en stærkt stigende tendens i udvikling af leasingkøretøjer i Danmark. Måske er de attraktive forsikringspræmier på leasingbiler en del af forklaringen?