Sæsonleasing? Hvornår er det rentabelt

Sæsonleasing

Hvornår er sæsonleasing attraktivt? det er ofte det indledende spørgsmål, leasingselskaberne bliver mødt med når en ny leasing kunde overvejer at skifte det traditionelle bilkøb ud med en Flexleasing aftale. Når din leasingvirksomhed starter rådgivningen omkring sæsonleasing, vil du ofte blive mødt med en lang række spørgsmål, som; Hvor lang tid forventer du at køre i samme bil? Skal bilen anvendes hele året, eller foretrækker at benytte bilen en del af året. Cabrioleten om sommeren og SUV’en om vinteren? Er bilens samlede pris over kr. 300.000 inklusiv moms og registreringsafgift?  Er det en eksotisk bil, hvor der er begrænset afsætning i Danmark, vil du givetvis blive mødt med endnu flere spørgsmål.

Kombinere sæsonleasing og flexleasing

Årsagen til de mange spørgsmål skal findes i det specielle ved Flexleasing af bil, at det som oftest er en god ide, når bilens pris er over kr. 300.000 med moms og registreringsafgift, når køretøjet anvendes periodevis i løbet af året eller ved biler hvor det er en stor fordel at den kan afsættes på de store udenlandske markedet.

Den seneste tid er der yderligere kommet fokus på Flexleasing af bil, for at mindske risikoen for tab på yderligere nedsættelse af registreringsafgiften. Da afgiften i november 2015 blev nedsat, efterlod ændringen en lang række bilejer som insolvente, da omlægningen af afgift systemet betød at priserne på biler over natten blev sænket med op til 20 %. Inden omlægningen af registreringsafgiften var der i nogen grad fokus på Flexleasing, da du som Leasingtager med Flexleasing, foruden en solid besparelse opnår den sikkerhed at såfremt afgiften reguleres i nedadgående retning vil det ikke påvirke bilen brugt værdi. For med Flexleasing betales afgiften kun periodevis, det betyder at en leasingtager der vælger at anvende Flexleasing til erhvervelsen af køretøjet kun betaler afgift for den periode leasingaftalen løber… Det er en markant fordel hvis registreringsafgiften reguleres. Inden afgiftsændringen var der en stadigt stigende fokus på Flexleasing, på baggrund af alle de klassiske dyder ved at vælge Flexleasing til bilen. Men den seneste tids ændringen, vil givetvis medføre forøget fokus på at flexlease bilen.

Nogle af de mest fordelagtige grunde til at anvende sæsonleasing til bilen, er fordelen ved at afgiften betales periodevis. Når køretøjet er over 36 måneder, anvender SKAT en nedskrivningsprocent på 0,5 %, og det er for visse køretøjer attraktivt. Specielt er Flexleasing attraktiv når der er tale om specialbiler, hvor afskrivningen er særlig stor. For med Flexleasing vil den forventede afskrivning af registreringsafgiften være større end den periodevis betaling af afgift og derved kan leasingtageren løbende få nedskrevet bilens pris med en større værdi end der betales i Flexleasing ydelse. Det er en åbenlys fordel når vi ser på de lidt dyrere biler, for her er foruden den afgiftsmæssige fordel ved Flexleasing også fordelen at du efter endt Flexleasing periode står med et køretøj der ikke er betalt registreringsafgift på. De fleste leasingvirksomheder tilbyder leasing kunderne at de kan tegne en ny Flexleasing aftale eller at leasingtageren kan vælge at sælge køretøjet i Tyskland eller Danmark eller måske betale den nu nedskrevne registreringsafgift og få bilen afgiftsberigtiget på helt normal facon.