Husk at leasingaftalen skal være fleksibel

Når du skal leasing en bil er det væsentligt at fokusere på at leasingaftalen skal være fleksibel. En fleksibel leasingaftale kan spare dig for mange penge i det lange løb. Mange leasingtager der har leaset flere biler, er ofte bekendt med det præcise kørselsbehov og de mest almindelige betingelser der skal være opfyldt i leasingaftalen. Men for den bilkøber der normalt har købt bil, men nu gerne vil udnytte alle fordelene ved at lease bil, er der grund til at være opmærksom på leasingaftalen og vælge leasingvirksomheden ud fra en vurdering af leasingkontraktens fleksibilitet.

En af de leasingvirksomheder der fokusere på at tilbyde markeds mest fleksible leasingkontrakt, er BICA Leasing fra Fredericia. Den fleksible leasingaftale giver leasingtagerne en lang række valg ved udløb af leasingkontrakten og det er den type fleksibilitet der er overordentligt væsentligt når man som førstegangsleasingtager skal vælge leasingvirksomhed. Måske er du ikke helt klar over det faktiske kørselsbehov de næste 12 måneder, eller måske er du i tvivl om køretøjet skal være med plads til 2 eller flere børn, eller hvem ved måske får du lyst til at køre i en cabriolet hen over sommeren. Med en fleksibel aftale er du sikret at nye behov eller et ændret kørselsmønster ikke kommer til at betyde at du står med et ærgerligt tab af leasingydelse eller stor omkostninger ved at skifte bil. Noget af det der gør leasingaftalen fra BICA Leasing, særligt attraktiv, er muligheden for at leasingtager kan vælge mellem en lang række ydelser når leasingaftalen udløber. Samt det at BICA Leasing laver leasingaftalerne med et udløbstid på 12 måneder, det giver en overordentlig stor fleksibilitet for leasingtagerne. Er du ny på leasingmarkedet? så vil det være særligt attraktivt for dig at se efter et selskab med en meget fleksibel leasingaftale. For med den indbyggende fleksibilitet kommer du ikke til at stå i en dum situation såfremt dit kørselsbehov ændres.

Leasing er bil er noget som danskerne har taget til sig, som en selvfølge, det skyldes blandt andet de mange attraktive muligheder nogle af de mest fleksible leasingselskaber tilbyder. BICA Leasing fra Jylland har således specialiseret sig i at løse den problemstilling der stadig afholder mange fra at anvende billeasing frem for køb af bil. Undersøgelser viser at de køber der stadig overvejer bilkøb fremfor billeasing, i overvejende grad siger at netop fleksibiliteten opfattes til at være større ved bilkøbet. Realiteterne er dog at de mest fleksible leasingvirksomheder tilbyder leasingaftaler der er væsentligt mere fleksible en køb af bil. Årsagen til findes i den seneste tids specialisering af de mest innovative leasingvirksomheder.

Sæsonleasing? Hvornår er det rentabelt

Hvornår er sæsonleasing attraktivt? det er ofte det indledende spørgsmål, leasingselskaberne bliver mødt med når en ny leasing kunde overvejer at skifte det traditionelle bilkøb ud med en Flexleasing aftale. Når din leasingvirksomhed starter rådgivningen omkring sæsonleasing, vil du ofte blive mødt med en lang række spørgsmål, som; Hvor lang tid forventer du at køre i samme bil? Skal bilen anvendes hele året, eller foretrækker at benytte bilen en del af året. Cabrioleten om sommeren og SUV’en om vinteren? Er bilens samlede pris over kr. 300.000 inklusiv moms og registreringsafgift?  Er det en eksotisk bil, hvor der er begrænset afsætning i Danmark, vil du givetvis blive mødt med endnu flere spørgsmål.

Kombinere sæsonleasing og flexleasing

Årsagen til de mange spørgsmål skal findes i det specielle ved Flexleasing af bil, at det som oftest er en god ide, når bilens pris er over kr. 300.000 med moms og registreringsafgift, når køretøjet anvendes periodevis i løbet af året eller ved biler hvor det er en stor fordel at den kan afsættes på de store udenlandske markedet.

Den seneste tid er der yderligere kommet fokus på Flexleasing af bil, for at mindske risikoen for tab på yderligere nedsættelse af registreringsafgiften. Da afgiften i november 2015 blev nedsat, efterlod ændringen en lang række bilejer som insolvente, da omlægningen af afgift systemet betød at priserne på biler over natten blev sænket med op til 20 %. Inden omlægningen af registreringsafgiften var der i nogen grad fokus på Flexleasing, da du som Leasingtager med Flexleasing, foruden en solid besparelse opnår den sikkerhed at såfremt afgiften reguleres i nedadgående retning vil det ikke påvirke bilen brugt værdi. For med Flexleasing betales afgiften kun periodevis, det betyder at en leasingtager der vælger at anvende Flexleasing til erhvervelsen af køretøjet kun betaler afgift for den periode leasingaftalen løber… Det er en markant fordel hvis registreringsafgiften reguleres. Inden afgiftsændringen var der en stadigt stigende fokus på Flexleasing, på baggrund af alle de klassiske dyder ved at vælge Flexleasing til bilen. Men den seneste tids ændringen, vil givetvis medføre forøget fokus på at flexlease bilen.

Nogle af de mest fordelagtige grunde til at anvende sæsonleasing til bilen, er fordelen ved at afgiften betales periodevis. Når køretøjet er over 36 måneder, anvender SKAT en nedskrivningsprocent på 0,5 %, og det er for visse køretøjer attraktivt. Specielt er Flexleasing attraktiv når der er tale om specialbiler, hvor afskrivningen er særlig stor. For med Flexleasing vil den forventede afskrivning af registreringsafgiften være større end den periodevis betaling af afgift og derved kan leasingtageren løbende få nedskrevet bilens pris med en større værdi end der betales i Flexleasing ydelse. Det er en åbenlys fordel når vi ser på de lidt dyrere biler, for her er foruden den afgiftsmæssige fordel ved Flexleasing også fordelen at du efter endt Flexleasing periode står med et køretøj der ikke er betalt registreringsafgift på. De fleste leasingvirksomheder tilbyder leasing kunderne at de kan tegne en ny Flexleasing aftale eller at leasingtageren kan vælge at sælge køretøjet i Tyskland eller Danmark eller måske betale den nu nedskrevne registreringsafgift og få bilen afgiftsberigtiget på helt normal facon.

 

Ingen beskatning af fri bil med Deleleasing

Flere og flere er ved at få øjnene op for de skattemæssige fordele ved Deleleasing og ingen beskatning af fri bil. Deleleasing er et leasing arrangement, hvor firma og privatperson indgår leasingaftale om det samme køretøj. Med to separate – og identiske lydende – leasingkontrakter, betaler såvel firma som privatperson nu kun de faktiske omkostninger ved at benytte køretøjer. Med Deleleasing er det væsentligt at samtlige omkostninger i forbindelse med bilen fordeles på månedsbasis og afregnes i henhold til de kørte kilometre. Det gøres ved at leasingvirksomheden hver måned opgør af afregnes, såvel privatbruger som firmabruger, for de kørte kilometer. På baggrund af et bilregnskab, der tager udgangspunkt i brændstofforbrug, forsikringsydelse, dæk og vedligeholdelse og alle øvrige udgifter i forbindelse med at anvende bilen. Omkostningerne fordeles på baggrund af de kørte kilometer, der opgøres ved hjælp en af GPS tracker.

Leasingvirksomheden udsteder benzinkort med mere til leasingkøretøjet, og derved kan der laves et komplet kørselsregnskab for køretøjet, til afregning over for såvel firmabrugeren og privatpersonen. Et af de mest anvendte GPS systemer til Deleleasing er Skyhost systemet hvor brugeren kan installere en APP til såvel iPhone som Android telefoner. Med systemet kan leasingtager inden kørslen bestemme om kørslens formål er arbejdsrelateret eller af privat karakter. Opgørelserne danner senere grundlag for det minutiøse kørselsregnskab, og de månedsvise opgørelser med fordeling af udgifterne til at holde bilen.

Ingen beskatning af fri bil og de skattemæssige fordele

Den skattemæssige fordel for privatbrugeren af leasingbilen er åbenlys, for med Deleleasing betaler arbejdsgiver ikke længere for den private kørsel og dermed spares beskatning af den fri bil. Det kan være en ganske stor besparelse, hvis køretøjet er i den dyrere ende, og hvis der ikke køres særligt mange private kilometre i bilen. Inden leasingaftalen etableres skal der foretages et estimat af fordelingen mellem de kørte kilometre, og det er her vigtigt at forudsætningerne ikke fraviger markant fra det endelige kørselsmønster.

En af årsagerne til at Deleleasing efterhånden er ved at blive en stor del af det Danske marked for billeasing, er uden tvivl muligheden for at fordele omkostningerne i de tilfælde hvor det private kørselsbehov er meget begrænset. Med Deleleasing kan vi se at der er en stadig større del af de danske leasing bilister der anvender køretøjet i arbejdsmæssig relaterede henseende i overvejende grad. Der kan være brancher hvor der er behov for en vis repræsentation i forbindelse med valget af køretøj, men hvor privatbrugeren ikke nødvendigvis har behovet for et køretøj. Eller som det ofte også ses med Deleleasing at privatbrugerne har et ganske lille kørselsbehov. Der kan være mange årsager til at vælge Deleleasing fremfor Flexleasing eller almindelig billeasing, men oftest vælges Deleleasing når brugen af bilen i overvejende grad er firmarelateret. Deleleasing er forbundet med marginalt højere omkostninger – fremfor de mere traditionelle leasingformer, Flexleasing og Erhvervsleasing – derfor anvendes leasingmetoden hvis der er tale om anvendelser hvor bilen køre i overvejende grad firmamæssigt.

For at Deleleasing bliver rigtigt attraktivt plejer leasingselskaberne at operere med en privatandel på under 40 %, men forhør ved dit leasingselskab inden du vælger mellem Deleleasing og Flexleasing. Der findes flere specialiserede leasingvirksomheder, med stor fokus på Deleleasing og ingen beskatning af fri bil. En af de leasingvirksomheder der har fået meget omtale i den senere tid er BICA Leasing, der er specialister i Deleleasing.

 

 

 

 

Billig forsikring ved leasing af bil

Forsikring ved leasing af bil er ofte et overset emne når den nye bil skal erhverves. Udgangspunktet er ofte at forsikring af bilen er en standardydelse hvor der er ganske små variationer mellem de forskellige muligheder. Intet kunne være længere fra virkeligheden, specielt når bilen skal leases. Mange tror at bilforsikring er svær at få rabat på, og sådan var det nok også i “gamle” dage, hvor forsikringsselskaberne tit forlangte både helkunde forhold og ganske store forsikringspræmier, blot for at ville tegne forsikring på en ganske normal bil. Med leasing er det nye tider i forsikringsbranchen, mange vil opleve at bilens forsikring pludselig ikke længere er en stor post i budgettet og at mulighederne for at få bilen forsikring pludselig er ganske attraktive.

Forsikring ved leasing er ofte billigt

For med leasing opnår du som leasingtager af en bil, ganske andre “storkunde” fordele når bilen skal forsikres. En af de allerstørste forskelle i forsikringspræmie ses ved flexleasing af bil, her kan leasingtageren pludselig opnå helt andre forsikringspræmier end tidligere set. Den største fordel ved forsikring i forbindelse med Flexleasing er naturligvis at køretøjets værdi ikke er inkluderet den fulde registreringsafgift, derved er bilen kaskoforsikret eksklusiv moms og afgift. Det giver en væsentlig besparelse for forsikringsselskabet og ultimativt for leasingtageren at såfremt bilen forsvinder eller bliver totalskadet, vil erstatningssummen ikke dække den fulde afgift der ved flexleasing kun er betalt periodevis.

Leasingselskaberne opnår også storkunde fordele ved forsikringsselskaberne og det mærkes når man som leasingtager skal vurdere de samlede omkostninger ved at anvende køretøjet. For ofte kan du i forbindelse med forsikring ved leasing af bil opleve at forsikring er inkluderet i leasingydelsen eller leveres som en meget attraktiv tillægsydelse. Når du leaser et køretøj, ejes bilen af leasingselskabet og brugsretten til bilen er overdraget til leasingtager. Derfor er det hensigtsmæssigt at lade leasingselskabet stå for forsikring af bilen. Mange leasingselskaber tilbyder også muligheden for at tegne egen forsikring, og med en forsikringsdeklaration overdrages retten til forsikringssummen til leasingselskabet, men denne fremgangsmåde er sjældent anvendt. Den er oftest væsentligt dyrere for leasingtageren, da det er meget vanskeligt at få en forsikring til samme penge som leasingselskabet. Der kan dog være tilfælde hvor det er eneste mulighed for leasingtager, ved eksempelvis en uheldig skadeshistorik eller for unge førstegangs bilister.

Leasingselskabernes konkurrencefordel

Generelt siger man at der er tre hovedårsager til at leasingselskaberne kan tilbyde så billige forsikringspræmier som det er tilfældet. For det første de mange forsikringspolicer leasingselskaberne tegner giver helt naturlige stordriftsfordele for forsikringsselskaberne. Dernæst det at mange leasingaftalerne er knyttet op omkring Flexleasing, hvor afgiften betales periodevis, gør at forsikringsselskabernes risiko er væsentligt mindre ved forsikring af en leasingbil end ved forsikring af et “normalt” køretøj. Sidst min også væsentligt er næsten alle leasingbiler udstyret med en GPS sender, der kan spore bilen i tilfælde at tyveri og det er medvirkende til at minimere den risiko forsikringsselskabet har på policen.

Alle førnævnte årsager er medvirkende til at leasing af bil er ved at blive mere og mere populært. De seneste opgørelser viser en stærkt stigende tendens i udvikling af leasingkøretøjer i Danmark. Måske er de attraktive forsikringspræmier på leasingbiler en del af forklaringen?

Import af bil fra Tyskland

Mange vælger at se mod Tyskland, når tankerne går på import af bil. Specielt hvis den nye bil skal være fyldt med luksusudstyr og alle de moderne bekvemmeligheder. Der gør bilkøbet til en oplevelse ud over det sædvanlige. Når øjnene og hjertet ser mod drømmebilerne i Tyskland, Italien eller andre lande med lempelige regler for beskatning af biler. Så er det værd at være opmærksom på en del praktiske ting omkring selve importen af køretøjet til Danmark.

Hvad er væsentligt ved import af bil?

Specielt vigtigt er det at få undersøgt om bilens standard og kvalitet lever op til de forventninger man har. Når de første annoncemillimeter er gennemlæst. Er forhandleren troværdig? Det er måske det mest afgørende spørgsmål man skal stille sig selv inden turen går til bilernes drømmeland. For med de store markeder for biler sydpå er der også en del af forhandlernettet der ikke lever op til de høje krav. Vi er forvente med herhjemme.

Det er en hovedregel at forhandleren gerne må have været online på en af de store bilannoncør portaler i længere tid, 5 år eller mere. Årsagen skal findes i den stadigt voksende underskov af useriøse bilforhandlere. Der lever af at videresælge biler med manglende kvalitet. Når drømmebilen skal hjemtages fra Tyskland, er det en væsentlig forudsætning for en positiv oplevelse at forventninger og pris hænger nøje sammen. Det har flere håbefulde bilkøbere måtte sande at det ikke altid er tilfældet. Specielt når forhandleren ikke er en af de anerkendte og velpolstrede mærkeforhandler.

Hvis drømmebilen hjemtages med leasing eller flexleasing for øje, er det en god ide at undersøge om bilens pris kan fratrækkes salgsmomsen. Størstedelen af den tyske bilpark er tidligere leasingbiler og det giver den store fordel at momsen kan fratrækkes når bilen krydser den danske grænse. Foruden den store momsbesparelse, får kunden også glæde af den fordel at bilen nu er plus moms og dermed vil prisen på bilen. I takt med at den falder – blive billigere og billigere at købe tilbage fra leasingselskabet. Fordelen ved at købe tidligere leasingbiler, er foruden momsbesparelsen. Også at tidligere leasingbiler ofte er meget veludstyrede. Med fulde servicehæfter og velplejet efter alle kunstens regler.

Få din import bil hjem til Danmark

Det tyske marked er kendetegnet ved en meget stor leasing andel og derfor kan det nogle gange være lidt svært at finde biler der ikke er plus moms. Men det er en absolut fordel, for i de tilfælde at bilen ikke er plus moms ses det ofte at sælger en en mindre forhandler. Der ikke kan tilbyde samme garanti eller sikkerhed for handel eller kvaliteten i helhed.

Har du mod på import af bil og drømmebilen er fundet og forhandleren gennem tjekket, så er der du ved at være klar til at bestille bilen. Her kan du med fordel benytte en af de specialiserede import virksomheder der findes. Har du besluttet at købe en bil hvor momsen kan fradrages så skal sælger udstede fakturaen til leasingvirksomheden. Mange leasingvirksomheder har en hjemtagelses ordning. Hvor alt det praktiske omkring hjemtagelsen arrangeres på en ordentlig og effektiv facon. En af de specialiserede leasingvirksomheder der har fået megen omtale i den seneste tid er BICA Leasing, der er specialister i hjemtagelse og import af bil(er) fra Tyskland.

Billeasing bliver stadig mere populært

Markedet for billeasing er i hastig fremgang, understøttet af den seneste reduktion af registreringsafgiften på biler. Manøvren hvor staten med et slag nedsatte den pålagte afgift fra 180 % til 150 %. Afgiftsreduktionen vil medvirke til, at langt flere nu vil overveje hvornår næste afgiftsreduktion vil komme. Mange bilejer sidder tilbage med ekstraordinære store afskrivninger på deres biler, som følge af den turbulente tid for registreringsafgiften. Men ikke for de mange der allerede har valgt billeasing af køretøjet. For med billeasing bliver leasingtager i store træk helt forskånet for de ubehageligheder det medføre at afgiftssystemet omlægges.

Hvorfor vælge billeasing

Mange vælger at netop billeasing, af den simple årsag, at det er den bedst mulige stødpude til privatøkonomien. For med billeasing er du som leasingtager sikret et klart og gennemskueligt overblik over hele leasingaftalens løbetid. Leasingaftalen indeholder bestemmelser om løbetid, restværdi og månedlig ydelse. Den sikkerhed en leasingaftale indeholder er den primære årsag til at leasing bliver mere og mere populært. Ved såvel private som ved erhvervsleasing.

Markedsandelen for billeasing har de seneste par år været hastigt stigende. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser at leasingbiler har en samlet markedsandel på 37 % af det totale bilmarkedet. Leasingbilerne viste en vækst i den seneste opgørelse fra september måned på hele 47 %. Årsagen til den kraftige vækst i leasing skal findes i såvel den store budget sikkerhed leasing tilbyder. Men også de attraktive beskatningsregler for leasing biler er medvirkende til at flere og flere i dag vælger at lease et køretøj, frem for at købe det på traditionel vis. Leasing af biler har også den fordel at du som leasingtager kommer under leasingselskabets storkunde aftale. Det giver fordele for så vidt angår forsikring og indkøb af køretøjet. Mange oplever at leasing af bil ikke blot er en uovertruffen budgetmæssig sikkerhed. Men også at bil leasing er konkurrencedygtig i forhold til øvrige finansieringsformer.

Tendensen inden for billeasing er klar

De senere par år har tendensen indenfor billeasing været ganske klar… det er kun gået en vej og det er fremad. Men med den nuværende markedsandel på 37 % af det totale bilmarkedet, har leasing af biler så toppet? Vi tror det ikke, for med bil leasing er fordelene for bilkøberen åbenlyse. Hvis vi ser på budgetsikkerhed, totaløkonomi og fleksibilitet så er billeasing den absolut mest attraktive måde at erhverve et køretøj på i dag. Hvis vi ser på udviklingen i landene omkring os. Tyskland, Sverige, Norge og England så har leasing ikke med en markedsandel på 37 % nået sit topniveau. For i de omkring liggende lande er markedsandelene for leasing biler væsentligt større. Helt op i mod 90 % af markedet er leasing biler når vi ser på vores nabolande… Hvordan kan det være, vil nogen måske mene, svaret er ganske simpelt, for billeasing er ganske enkelt konkurrencedygtigt. Langt mere end den nuværende markedsandel tilsiger. Det er ikke urealistisk at tro vi i den kommende tid fortsat vil se en markant stigning i markedsandelen for billeasing.

Den kommende tid vil usikkerheden omkring de aktuelle registreringsafgifter, også være en medvirkende årsag til at flere og flere vil vælge billeasing. Frem for det mere traditionelle køb af bilen. Leasing er den sikre vej, hvis du overvejer at købe ny bil. Mon ikke mange i fremtiden ønsker den store budget sikkerhed frem for risikoen ved selv at skulle afhænde køretøjet? Når vi nu alle er bekendt med risikoen for at registreringsafgiften kan sænkes.